Thời gian

Ngày mới

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Văn bản mới > Phòng GD-ĐT >

  Kế hoạch Triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” cấp Trung học cơ sở

  UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  Số:       /KH-GDĐT

   

  Thủy Nguyên, ngày        tháng 9 năm 2013

   

   

  KẾ HOẠCH

  Triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột”

  cấp Trung học cơ sở năm học 2013 - 2014

   

   
     

   

   

   

  Căn cứ công văn số 753/SGDĐT-TrH ngày 10/9/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột”;

  Căn cứ lịch chỉ đạo cấp THCS năm học 2013 - 2014 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thủy Nguyên;

  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thủy Nguyên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” cấp THCS năm học 2013 - 2014 như sau:

  I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

  1. Mục đích:

  Tiếp tục nâng cao nhận thức, thái độ, kiến thức và kĩ năng của cán bộ giáo viên trong việc sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” (BTNB) nhằm thực hiện đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học ở một số môn học trong năm học 2013 - 2014 và những năm tiếp theo.

  Thiết thực góp phần nâng cao chất lượng dạy học các môn Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội trong các trường THCS, chuyển hóa phương pháp BTNB thành phương pháp thực hành khoa học, tạo cơ hội cho học sinh bắt tay vào làm thực hành, từng bước hình thành cho học sinh những hứng thú khám phá khoa học, kĩ năng nắm bắt, tái tạo và tiếp thu kiến thức một cách bền vững, góp phần phát triển tư duy khoa học, tư duy ngôn ngữ và kĩ năng hợp tác trong học tập.

  Là đợt sinh hoạt chuyên môn mang tính phổ rộng trong toàn huyện, qua đó giúp cán bộ quản lý, giáo viên trực tiếp giảng dạy trong mỗi đơn vị và giữa các nhà trường nhằm trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm cũng như cách áp dụng phương pháp này vào trong giảng dạy đạt hiệu quả.

  2. Yêu cầu:

  2.1. Cấp cơ sở:

  - 100% các trường THCS trong toàn huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc áp dụng phương pháp BTNB vào giảng dạy ở tất cả các môn học.

  - Thực hiện lên lớp công khai bài dạy có áp dụng phương pháp BTNB ít nhất 02 lần/học kỳ; tổ chức rút kinh nghiệm sau giờ dạy để hoàn thiện chủ đề, tiến trình và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học.

  - Khuyến khích các trường ghi hình những tiết dạy và các buổi hội thảo/rút kinh nghiệm để làm tư liệu chia sẻ cho CBGV trong và ngoài nhà trường tham khảo.

  2.2. Cấp huyện:

  Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức lên lớp hội thảo phương pháp “Bàn tay nặn bột” 01 lần/học kỳ, theo hình thức liên cụm chuyên môn.

   II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Đối với tổ (nhóm) chuyên môn:

  - Tổ chức học tập nội dung lý thuyết của phương pháp BTNB để nắm được bản chất đặc trưng và cách thức tổ chức thực hiện phương pháp đó;

  - Xây dựng kế hoạch dạy học theo phương pháp BTNB (có sự phê duyệt của BGH nhà trường);

  - Tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng theo trình tự:

  + Chọn bài, thảo luận và thống nhất trong tổ (nhóm) phương án thực hiện, thời gian tiến hành;

  + Chọn cử 01 giáo viên có tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn tốt để tiến hành soạn giáo án;

  + Lên lớp công khai;

  + Tổ chức rút kinh nghiệm.

  2. Đối với Ban Giám hiệu:

  - Xây dựng và báo cáo kế hoạch dạy học theo phương pháp BTNB (theo mẫu đính kèm) về Phòng GD-ĐT qua địa chỉ email: cuvantoan@haiphong.gov.vn">cuvantoan@haiphong.gov.vn, trước ngày 04/10/2013;

  - Phê duyệt kế hoạch dạy học theo phương pháp BTNB của tổ (nhóm) chuyên môn;

  3. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

  3.1. Chỉ đạo tổ chức lên lớp hội thảo phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hình thức liên cụm chuyên môn.

  - Nội dung buổi lên lớp hội thảo gồm 3 phần:

            + Phần 1: Dự giờ 01 tiết dạy có sử dụng phương pháp BTNB;

            + Phần 2: Trao đổi, chia sẻ, nhận xét cách thức tổ chức thực hiện;

            + Phần 3: Giải đáp ý kiến, tư vấn chuyên môn.

  3.2. Chọn cử một số đơn vị tham gia thực hiện.

  - Các đơn vị được chọn cử phân công giáo viên có tay nghề và ý thức trách nhiệm chuẩn bị bài lên lớp hội thảo;

  - Chủ động kết hợp với cán sự bộ môn của huyện để tổ chức lên lớp thực nghiệm tại trường; Rút kinh nghiệm cụ thể tiết dạy từ khâu chọn bài, cách thức tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học, triển khai phương pháp BTNB,... đến việc ứng dụng CNTT, ĐDDH, mẫu vật, các thí nghiệm,...

  - Báo cáo về tổ chuyên môn Phòng GD-ĐT tên bài dạy, họ tên giáo viên lên lớp, thời gian tổ chức lên lớp thực nghiệm tại trường.

  Học kỳ 1: báo cáo trước ngày 09/10/2013;

  Học kỳ 2: báo cáo trước ngày 25/12/2013.

  3.3. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” các trường THCS năm học 2013 - 2014, tổng hợp báo cáo Sở GD-ĐT.

  4. Lịch triển khai cụ thể:

  Thời gian

  Địa điểm tổ chức LLHT

  Môn - Đơn vị thực hiện

  Thành phần tham dự

  Học

  kỳ

  1

  Ngày 15/10/2013

  - Cụm I, II, III: tại THCS Núi Đèo.

  Ngữ văn - THCS An Lư

  Toán - THCS Núi Đèo

  T.Anh - THCS Hòa Bình

  * Mỗi trường cử:

  - 01 PHT phụ trách chuyên môn;

  - 02 tổ trưởng chuyên môn;

  - Mỗi môn hội thảo cử 02 GV/trường.

   

  * Tiết 1 bắt đầu từ 7h30’

  Ngày 16/10/2013

  - Cụm IV, V, VI: tại THCS Hòa Bình.

  Học

  kỳ

  2

  Ngày 06/01/2014

  - Cụm I, II, III: tại THCS Thiên Hương.

  Lý - THCS Minh Đức

  Hóa - THCS Hoa Động

  Sinh - THCS Minh Tân

  Ngày 07/01/2014

  - Cụm IV, V, VI: tại THCS Thủy Đường.

   

  Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” cấp THCS  huyện Thủy Nguyên năm học 2013 - 2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường nghiêm túc triển khai thực hiện; Hiệu trưởng các trường THCS Núi Đèo, Hòa Bình, Thiên Hương, Thủy Đường chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở vật chất phục vụ 02 đợt hội thảo.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ đến tổ THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn giải quyết./.

   

  * Nơi nhận:

         - Lãnh đạo PGD-ĐT (để báo cáo);

         - CV tổ THCS (để chỉ đạo t/h);

         - Các trường THCS (để t/c t/h);

         - Lưu VT.

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   

   

   

   

   

  Phan Thị Lúy

   

   


  (Phụ lục 1)

  UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG THCS.................................

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  Số:       /BC-THCS

   

  Thủy Nguyên, ngày        tháng     năm 2013

   

   

  BÁO CÁO

  Kế hoạch dạy học áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”

  Năm học 2013 - 2014

   

   
     

   

   

   

   

  TT

  Tên bài/chủ đề

  Tiết

  (theo PPCT)

  Môn, lớp

  Thời gian thực hiện

  Họ tên người thực hiện

  1

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

  * Nơi nhận:

     - Phòng GD-ĐT;

     - Lưu.

   

  HIỆU TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Pgd-Đt Thủy Nguyên @ 14:42 03/10/2013
  Số lượt xem: 683
  Số lượt thích: 0 người
   

  (Bạn phải là thành viên đơn vị và được xác thực thì mới được gửi ý kiến ở mục này)
  print

  Thư giãn