Tiên đề ơ-clit

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:49' 17-09-2013
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 127
Số lượt thích: 0 người
TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
TIẾT 8
HÌNH HỌC 7
Kiểm tra bài cũ
Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng a. Hãy vẽ đường thẳng b đi qua M sao cho b//a.
M
a
Đường thẳng b đi qua M và song song với a là duy nhất
Tiên đề Ơ-Clit:
Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.
Bài tập 32/94(SGK): Trong các phát biểu sau , phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Ơ-clit.
Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau.
Cho điểm M ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M và song song với đường thẳng a là duy nhất.
Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.
Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng song song với a.
S
Đ
Đ
S
Đường thẳng nào song song với đường thẳng a ?
a
c
b
d
M
tiên đề ơ-clit về hai đường thẳng song song
Cho a // b và đường thẳng c cắt a tại A, cắt b tại B như hình vẽ.
Đo một cặp góc so le trong. Nhận xét.
4
1
HOẠT ĐỘNG NHÓM
NHÓM 1
Cho a // b và đường thẳng c cắt a tại A, cắt b tại B như hình vẽ.
Đo một cặp góc đồng vị. Nhận xét.
4
1
HOẠT ĐỘNG NHÓM
NHÓM 2
Cho a // b và đường thẳng c cắt a tại A, cắt b tại B như hình vẽ.
Đo một cặp trong cùng phía và tính tổng số đo của chúng.
4
1
HOẠT ĐỘNG NHÓM
NHÓM 3
HOẠT ĐỘNG NHÓM
Cho hai đường thẳng a, b và đường thẳng c cắt a tại A, cắt b tại B như hình vẽ.
Đo một cặp góc so le trong. Nhận xét.
4
1
2
NHÓM 4
Cho a // b và đường thẳng c cắt a tại A, cắt b tại B như hình vẽ.
4
Cặp góc so le trong bằng nhau
Cặp góc đồng vị bằng nhau
Cặp góc trong cùng phía bù nhau.
HOẠT ĐỘNG NHÓM
Tính chất: (SGK/tr93)

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:
Hai góc so le trong bằng nhau;
Hai góc đồng vị bằng nhau;
Hai góc trong cùng phía bù nhau.
Bài tập 33/94(SGK):
Điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:
Hai góc so le trong ...
Hai góc đồng vị ...
Hai góc trong cùng phía ...
bằng nhau
bù nhau
bằng nhau
B
3
4
Bài giải:
a) Có a//b, theo tính chất của hai đường thẳng song song ta có
c)Ta có B2 + B1 = 1800 (hai góc kề bù)
B2 + 370 = 1800
B2 = 1800 - 370
B2 = 1430
Euclid là nhà toán học lỗi lạc thời cổ Hy Lạp, sống vào thế kỉ thứ 3 TCN. Ông được mệnh danh là "cha đẻ của Hình học". Có thể nói hầu hết kiến thức hình học ở cấp trung học cơ sở hiện nay đều đã được đề cập một cách có hệ thống, chính xác trong bộ sách Cơ sở gồm 13 cuốn do Euclid viết ra, và đó cũng là bộ sách có ảnh hưởng nhất trong Lịch sử Toán học. Ngoài ra ông còn tham gia nghiên cứu về luật xa gần, đường cô-nic, lý thuyết số và tính chính xác.
Có th? em chua bi?t
Tục truyền rằng có lần vua Ptô-lê-mê hỏi Euclid rằng liệu có thể đến với hình học bằng con đường khác ngắn hơn không? Ông trả lời ngay: "Muôn tâu Bệ hạ, trong hình học không có con đường dành riêng cho vua chúa".
Học thuộc tiên đề Ơ-clit, tính chất hai đường thẳng song song.
Làm bài tập 31;35; 36/94(SGK),
Xem lại các bài tập đã làm trên lớp.
Tiết sau luyện tập.
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ở NHÀ
Cho :a //b, c cắt a tại A
c cắt b tại B
Suy ra:
(vì có cặp góc so le trong bằng nhau)
Theo tiên đề Ơ-clit thì đường thẳng AP và đường thẳng a chỉ là một