Thời gian

Ngày mới

Tài nguyên dạy học

LIÊN KẾT

Trường THCS Núi Đèo


Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Đề thi học kì 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thế Hải
  Ngày gửi: 21h:35' 30-05-2020
  Dung lượng: 90.6 KB
  Số lượt tải: 831
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS MINH TÂN
  TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
  KIỂM TRA HỌC KỲ II
  Năm học 2019 - 2020
  
    
  MÔN: VẬT LÝ 6
  Tiết: 31
  
  MA TRẬN
  Cấp độ

  Tên
  Chủ đề
  (nội dung, chương…)
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
   Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  Chủ đề 1
  Máy cơ đơn giản. Sự nở vì nhiệt của các chất. Nhiệt độ, nhiệt kế. Thang nhiệt độ
  - Biết các chất nở ra khi nóng lên co lại khi lạnh đi
  - Biết các chất lỏng, rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau, các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.
  - Biết nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ.
  - Biết được khi thể tích tăng thì khối lượng riêng và trọng lượng riêng giảm.
  - Hiểu được quá trình sôi nhiệt độ của nước không thay đổi
  Sử dụng kiến thức về sự nở vì nhiệt của các chất để giải thích một số hiện tượng và ứng dụng thực tế.

  
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ %
  Số câu5
  Số điểm2,0
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  C12
  Số điểm
  1,5
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  C11a
  Số điểm
  1,0
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu6,5
  3,0 điểm
  =30%
  
  Chủ đề 2
  Sự chuyển thể của các chất.

  - Biết các khái niệm về sự chuyển thể.
  - Nêu được đặc điểm về nhiệt độ của quá trình nóng chảy, đông đặc.
  - Nêu đặc điểm về nhiệt độ sôi
  - Vận dụng được tốc độ bay hơi của các chất để giải thích hiện tượng thực tế.
  Vận dụng kiến thức mô tả được các quá trình của nước theo thời gian.
  Vận dụng kiến thức mô tả được các quá trình chuyển thể của nước theo thời gian
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ %
  Số câu5
  Số điểm 2,0
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  C11b
  Số điểm
  1,5
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  C13a
  Số điểm
  1,0
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  C13b
  Số điểm
  1,0
  Số câu6,5
  7,0. điểm
  =70%
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm
  Tỉ lệ %
  Số câu 10
  Số điểm 4,0
  40%
  Số câu 2
  Số điểm 3,0
  30%
  Số câu C13a
  Số điểm 2,0
  20%
  Số câuC13b
  Số điểm1,0
  10%
  Số câu13
  Số điểm10,0

  
  B. ĐỀ
  I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 ĐIỂM)
  Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất
  Câu 1.(0,4 điểm): Máy cơ đơn giản nào sau đây không có tác dụng thay đổi độ lớn của lực kéo vật?
  A. Mặt phẳng nghiêng B. Đòn bẩy
  C. Ròng rọc cố định D. Ròng rọc động
  Câu 2.(0,4 điểm): Nhiệt kế nào sau đây dùng để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi?
  A. Nhiệt kế y tế B. Nhiệt kế thủy ngân
  C. Nhiệt kế rượu D. Cả ba nhiệt kế trên đều dùng được.
  Câu 3.(0,4 điểm):Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau đây, cách sắp xếp nào đúng?
  A. Rắn, lỏng, khí B. Khí, lỏng rắn
  C. Rắn khí lỏng D. Lỏng, khí, rắn
  Câu 4.(0,4 điểm): Phát biểu nào sau đây không đúng?
  A. Phần lớn các chất đều nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
  B. Mọi chất đều co giãn vì nhiệt như nhau.
  C. Dựa vào sự nở vì nhiệt khác nhau của các chất người ta chế tạo rơ le nhiệt.
  D. Khi co giãn vì nhiệt, khối lượng riêng của các chất thay đổi.
  Câu 5(0,4 điểm). Trong thời gian vật đang đông đặc nhiệt độ của vật thay đổi thế nào?
  A. Luôn tăng B. Luôn giảm
  C. Không đổi D. Lúc đầu giảm, sau đó không đổi
  Câu 6(0,4 điểm). Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy?
  A. Đun nhựa đường để trải đường B. Bó củi đang cháy
  C. Hàn thiếc D. Ngọn nến đang cháy.
  Câu 7
   
  Gửi ý kiến

  Thư giãn