Thời gian

Ngày mới

Tài nguyên dạy học

LIÊN KẾT

Trường THCS Núi Đèo


Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Kiểm tra học kì 1.Năm 2019-2020

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thế Hải
  Ngày gửi: 08h:34' 03-08-2021
  Dung lượng: 318.2 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS MINH TÂN
  TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
  KIỂM TRA HỌC KỲ II
  Năm học 2019 - 2020
  
    
  MÔN: TOÁN 6
  Tiết: 95+ 96
  
  A. MA TRẬN
  Cấp độ
  Tên
  Chủ đề
  (nội dung, chương…)
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
   Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  Chủ đề 1
  Tập hợp số nguyên
  - Biết các số nguyên âm, tập hợp bội và ước của số nguyên
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ %
  Số câu2
  Số điểm
  0, 4
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu2
  0,4điểm
  =4.%
  
  Chủ đề 2
  Phân số bằng nhau, so sánh phân số
  - Biết các phân số bằng nhau, so sánh phân số
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ %
  Số câu1
  Số điểm 0,2
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu1
  0,2điểm=2%
  
  Chủ đề 3
  Các phép tính về phân số và tính chất.
  Hỗn số, số thập phân, phần trăm
  - Biết cộng 2 phân số cùng mẫu, không cùng mẫu, chia 2 phân số.
  - Biết đổi hỗn số, số thập phân, phần trăm sang phân số và ngược lại
  Sử dụng quy tắc cộng, trừ phân số vào tìm x
  - Sử dụng tính chất của phép nhân để thực hiện nhanh, tìm x.
  - Vận dụng các tính chất của phép toán thực hiện các phép tính liên quan đến phân số để so sánh hai số
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ %
  Số câu 3
  Số điểm
  0,6
  Số câu
  C16a,b
  Số điểm
  1,0
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  C17a
  Số điểm
  0,5
  Số câu
  Số
  điểm
  Sốcâu
  C16 c,
  C17b
  Số điểm
  1,0
  Số câu
  Số điểm
  Số câu1
  Số điểm
  0,5
  Số câu 6
  3,1 điểm
  =31%
  
  Chủ đề 4
  Ba bài toán cơ bản về phân số
  - Biết giải ba bài toán cơ bản về phân số
  - Hiểu cách giải ba bài toán cơ bản về phân số
  
  


  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ %
  Số câu2
  Số điểm0,4
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu1
  Số điểm
  1,5
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu3
  1,9 điểm
  =19%
  
  Chủ đề 5
  Ba bài toán cơ bản về phân số
  - Nắm vững các kiến thức liên quan đến góc, quan hệ giữa các góc, tia phân giác
  - Vẽ hình hiểu cách giải thích tia nằm giữa hai tia.
  - Vận dụng hệ thức cộng góc để tính góc, chứng tỏ được một tia là tia phân giác của một góc
  
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ %
  Số câu7
  Số điểm
  1,4
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  C19a
  Số điểm
  1,0
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  C19b,c
  Số điểm
  1,5
  Số câu
  Số điểm
  Số câu1
  Số điểm
  0,5
  Số câu9
  4,4điểm
  =44%
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm
  Tỉ lệ %
  Số câu 16
  Số điểm 4,0
  40%
  Số câu 2
  Số điểm 3,0
  30%
  Số câu 1
  Số điểm2,5
  25%
  Số câu 1
  Số điểm 0,5
  5%
  Số câu20
  Số điểm10
  100%
  
  B. ĐỀ
  I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
  Chọn đáp án đúng cho các câu sau
  Câu 1.(0,2điểm). Tổng bằng
  A. B. C. 2 D.
  Câu 2.(0,2điểm).Khi đổi hỗn số -2 sang phân số ta được phân số sau:
  A. - B. - C. D. 
  Câu 3. (0,2điểm). Số thập
   
  Gửi ý kiến

  Thư giãn