Thời gian

Ngày mới

Tài nguyên dạy học

LIÊN KẾT

Trường THCS Núi Đèo


Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Số học 6. Đề thi học kì 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thế Hải
  Ngày gửi: 15h:28' 20-06-2021
  Dung lượng: 77.3 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS MINH TÂN
  TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
  KIỂM TRA HỌC KỲ I
  Năm học 2020 - 2021
  
  

  
  MÔN: TOÁN 6

  
  MA TRẬN
  Mức
  độ


  Chủ đề
  Nhận biết
  Thụng hiểu
  Vận dụng
  Tổng
  
  
  
  
  Vận dụng thấp
  Vận dụng cao
  
  
  
  Trắc nghiệm
  Tự luận
  Trắc nghiệm
  Tự luận
  Trắc nghiệm
  Tự luận
  Trắc nghiệm
  Tự luận
  Trắc nghiệm
  Tự luận
  
  Các phép
  toán trong N
  Biết viết tập hợp, sử dụng cỏc ký hiệu: ((; (; (. Tìm được tập hợp con của một tập hợp. Nhận biết được các t/c cơ bản của các phép toán từ đó tính nhanh. Nhận dạng được các công thức về luỹ thừa, tính giá trị luỹ thừa
  Biết sử dụng tính chất phép cộng, phép nhân trongN để tính nhanh, hợp lý
  
  Biết tìm x dạng đơn giản
  
  Biết tìm x dạng phức tạp
  
  Biết tính tổng trong dãy số để tìm số cha biết
  
  
  
  Số câu
  5
  2
  
  1
  
  1
  
  1
  5
  5
  
  Điểm
  1
  1đ
  
  0,5đ
  
  0,5đ
  
  0,5
  1
  2,5
  
  Tỉ lệ
  10%
  10%
  
  5%
  
  5%
  
  5%
  10%
  25%
  
  
  Các phép toán trong Z
  Nhận biết được các số chia hiết cho 3. Nhận dạng số nguyờn tố, hợp số.
  Biết cộng các số nguyên khác dấu
  Hiểu cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
  Tìm điều kiện để một số chia hết cho một số khác.
  Có kỹ năng vận dụng linh hoạt các phép biến đổi tính gọn biểu thức.
  
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  3
  1
  2
  1
  
  
  
  
  4
  2
  
  Điểm
  0,6đ
  0,5đ
  0,4đ
  0,5đ
  
  
  
  
  0,8
  1
  
  Tỉ lệ
  6%
  0,5%
  4%
  5%
  
  
  
  
  8%
  10%
  
  ƯCLN và BCNN
  Nhận biết được ước chung
  
  
  
  
  Biết vận dụng quy tắc tìm BCNN để làm các bài toán thực tế
  
  
  
  
  
  Số câu
  1
  
  
  
  
  1
  
  
  1
  1
  
  Điểm
  0,2
  
  
  
  
  1
  
  
  0,2
  1
  
  Tỉ lệ
  2%
  
  
  
  
  10%
  
  
  2%
  10%
  
  Đoạn thẳng
  Nhận biết hai tia trùng nhau, đối nhau, đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng. Biết vẽ đoạn thẳng, tia, đường thẳng. Nhận biết được trung điểm của đoạn thẳng
  
  
  Biết vẽ hình theo diễn đạt

  
  Biết sử dụng tính chất cộng đoạn thẳng, trung điểm đoạn thẳng
  
  Biết sử dụng tính chất cộng đoạn thẳng, trung điểm đoạn thẳng
  
  
  
  Số câu
  5
  
  
  1
  
  2
  
  
  5
  3
  
  Điểm
  1
  
  
  0,5
  
  1,5đ
  
  
  1,0
  2,5
  
  Tỉ lệ
  10%
  
  
  5%
  
  15%
  
  
  10%
  25%
  
  Tổng số câu
  13
  3
  2
  3
  
  3
  
  2
  15
  11
  
  Điểm
  2,6
  1,5
  0,4
  2,5
  
  2,0
  
  1,0
  3,0
  7,0
  
  Tỉ lệ
  26%
  15%
  4%
  25%
  
  20%
  
  10%
  30%
  70%
  
  
  
  
  
  
  B. ĐỀ BÀI
  I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
  Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong mỗi câu sau.
  Câu 1: Cho tập hợp E = {x ( N( 4 < x ( 6}. Tập hợp E là:
  A. {5}; B. {6}; C. {5; 6}; D. {4; 5; 6}
  Câu 2: Cho tập hợp M = {0; 1; 2; 3}. Cách viết nào sau đây là đúng?
  A. 0 ( M; B. 4 ( M; C. {1; 2} ( M; D. 3 ( M
  Câu 3: Cho tập hợp G = {x ( N( 5 ( x < 31}. Số phần tử của tập hợp G là:
  A. 23; B. 24; C. 25; D.
   
  Gửi ý kiến

  Thư giãn